ปรับภูมิทัศน์โรงเรียน

วันที่ 26 มิ.ย. 2563 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรงและบุคลากรทางการศึกษาปรับภูมิทัศน์โรงเรียนโดยตัดต้นไม้ที่อาจเป็นอันตรายแก่นักเรียน

ความเห็นถูกปิด