เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 โรงเรียนบ้านมะกรูดได้รับความอนุเคราะห์จาก พระอธิการขุนไกร ฐานิสสโร เจ้าอาวาสวัดบ้านมะกรูด บริจาคอุปกรณ์ในการทำความสะอาดมือ และอชุดยาประจำบ้าน และได้ทำความสะอาดห้องเรียน บริเวรต่างๆในโรงเรียน พร้อมทั้งทำอ่างล้างมือเพื่อใช้ทำความสะอาดป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

ความเห็นถูกปิด