๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ งานบุญ งานเป็นศิริมงคล ต้องการนำเสนอให้กับญาติติพี่น้องเรารับเอาบุญกุศลที่ได้ทำคร้้งนี้ส่งหนุนนำให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญ คิดหวังสิ่งใดสมปรารถนาทุกประการเทอญ…ขอบคุณคณะเจ้าภ่าพจากจังหวัดชลบุรี ขอบคุณท่านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ขอบคุณพี่น้องเราชาวชุมชนบ้านหนองเทามานะที่นี้เป็นอย่างสูงครับ

ความเห็นถูกปิด