ในวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านหนองเทา ซาบซึ้งในน้ำใจของพี่น้องเราชาวบ้านหนองเทาเป็นที่สุดครับ งานเราสำเร็จได้ภายในวันเดียว กับการเปลี่ยนรั้วหน้าโรงเรียนใหม่จากรั้วไม้ซึ่งพุพังตามสภาพมาเป็นรั้วคอนกรีต(รั้วคาวบอย) ทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายงานโยธา งานครัว ฝ่ายสนับสนุนต่างๆ นี่ถึงเป็นชุมชนแห่งความสามัคคี ขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งมานะที่นี้ด้วยครับ

ความเห็นถูกปิด