พัฒนาโรงเรียน

วันที่ 3 มิ.ย. 2563 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมพร้อมก่อนเปิดเรียน

ความเห็นถูกปิด