ท่อระบายน้ำโคกหนองนาโมเดล

วันที่ 1 มิ.ย. 2563 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา ทำท่อระบายน้ำที่โคกหนองนาโมเดล

ความเห็นถูกปิด