ติดตามผลและเยี่ยมบ้านนักเรียน

วันที่ 1 มิ.ย. 2563 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาติดตามผลการเรียนทางไกลและเยี่ยมบ้านนักเรียน

ความเห็นถูกปิด