นายกฤษฏา พิมพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพันลำ เเละคณะครูบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านพันลำ ได้ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ในวันที่ 1 ก.ค.63

ความเห็นถูกปิด