โรงเรียนบ้านพันลำ ร่วมบริจาคอาหาร น้ำดื่ม แด่พี่น้อง ณ จุดพักคอยในสถานการณ์ช่วงโควิด-19 ณ รพ.สต.บ้านพันลำ #เราไม่ทิ้งกัน

17 replies on “โรงเรียนบ้านพันลำ ร่วมบริจาคอาหาร น้ำดื่ม แด่พี่น้อง ณ จุดพักคอยในสถานการณ์ช่วงโควิด-19 ณ รพ.สต.บ้านพันลำ #เราไม่ทิ้งกัน”