มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนทุนเสมอภาคภายใต้สถานการณ์ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID 19)

วันที่ 29 พ.ค. 2563 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรงและคณะครู มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนทุนเสมอภาคภายใต้สถานการณ์ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID 19) แก่นักเรียน จำนวน 24 คน

ความเห็นถูกปิด