ติดตามผลงานการก่อสร้างอาคารอนุบาล1-3

วันที่ 28 พ.ค. 2563 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง และนางอุไร ตอนศรี ครูชำนาญการพิเศษ ติดตามผลงานการก่อสร้างอาคารอนุบาล1-3

ความเห็นถูกปิด