ในวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 นำทีมโดย นายกฤษฎา พิมพันธ์ เเละคณครูบุคลาการทางการศึกษา โรงเรียนบ้านพันลำ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบออนไลน์ จาก สพป.ศก.เขต 1

21 replies on “ในวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 นำทีมโดย นายกฤษฎา พิมพันธ์ เเละคณครูบุคลาการทางการศึกษา โรงเรียนบ้านพันลำ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบออนไลน์ จาก สพป.ศก.เขต 1”