ประชุมคณะครู

วันที่ 28 พ.ค. 2563 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง ได้ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อปรึกษาหารือและติดตามการเรียนทางไกลของนักเรียน

ความเห็นถูกปิด