อาคารอนุบาล1-3

วันที่ 27 พ.ค. 2563 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง ควบคุมดูแลช่างในการก่อสร้างอาคารอนุบาล 1-3

ความเห็นถูกปิด