คณะครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียน

วันที่ 25 พ.ค. 2563 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรงและคณะครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียน

ความเห็นถูกปิด