ตรวจนับแบบเรียนและอุปกรณ์การเรียน

วันที่ 25 พ.ค. 2563 โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรงตรวจนับแบบเรียนและอุปกรณ์การเรียน อนุบาล 1-ป.6 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ความเห็นถูกปิด