กำลังใจ

22/05/2563 นางพัทธนันท์ วรโพด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง ไปเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนในการเรียนทางไกล

ความเห็นถูกปิด