การเรียนทางไกล ของนักเรียนโรงเรียนบ้านพันลำ ครู ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน ให้ความสำคัญกับการเรียนอย่างดียิ่ง

ความเห็นถูกปิด