จัดหาแบบเรียนอุปกรณ์การเรียน และวัสดุประจำชั้นเรียน ปีการศึกษา 2563

  • วันที่ 22 พ.ค. 2563 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรงและคณะครู ได้จัดหาแบบเรียน อุปกรณ์การเรียนและวัสดุประจำชั้นเรียน ปีการศึกษา 2563 ที่ร้านแสงเจริญกม.7 

ความเห็นถูกปิด