ต่อเติมลานอเนกประสงค์

วันที่ 22 พ.ค. 2563 ทางโรงเรียน้านหนองแก้วสำโรงได้ต่อเติมลานอเนกประสงค์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ความเห็นถูกปิด