พัฒนาและเตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่ต่างๆ

วันที่ 22 พ.ค. 2563 โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรงได้พัฒนาและเตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่ต่างๆ ก่อนเปิดเรียน

ความเห็นถูกปิด