การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โรงเรียนบ้านโนนแกด

ในวันอังคารวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 โรงเรียนบ้านโนนแกด
นำโดยนางวาสนา สงโสดและคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา มอบแบบฝึกหัดให้นักเรียน ประเมินผลการ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในวันที่ 18 พฤษภาคมที่ผ่านมา
พบปะกับผู้ปกครอง ให้ได้รับทราบและเข้าใจในการจัดกิจกรรม

และได้ต้อนรับท่าน สุเทพ ศรบุญทองรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ตรวจเยี่ยม สอบถามและให้กำลังใจคณะครูในการจัดกิจกรรมการเรียนออนไลน์ ให้กำลังใจการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ความเห็นถูกปิด