ขวัญกำลังใจ

นางพันธนันท์ วรโพด ผู้อำนวยการอำนวยการโรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง ให้กำลังใจครูเวร และครูที่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

ความเห็นถูกปิด