มอบงบสนับสนุนโรงพยาบาลวังหิน

21/02/2563 นางพัทธนันท์ วรโพด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง ร่วมมอบงบประมาณสนับสนุน โรงพยาบาลวังหิน ในการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ในสถาณการณ์ แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา โดยท่าน ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศก.1 เป็นผู้นำในการมอบ และท่านนายอำเภอวังหินเป็นผู้รับมอบ

ความเห็นถูกปิด