ซ่อมแซมและเปลี่ยนประตูห้องน้ำใหม่

วันที่ 22 พ.ค. 2563 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรงได้ให้ช่างซ่อมแซมและเปลี่ยนประตูห้องน้ำใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ความเห็นถูกปิด