โรงเรียนบ้านหนองเทา ขอบคุณท่านผอ.สานิต คำวงศ์ ประธาน CEO. ฟากมูลกันทรารมย์ และท่านศน.จุลพนม ธานี ที่มาเยี่ยมให้กำลังใจการทดลองจัดการศึกษาทางไกล ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19)

ความเห็นถูกปิด