ผลการสอบ nt

ผลการสอบ nt โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง จากกราฟ ปีการศึกษา 2562 มีคะแนนร้อยละเฉลี่ย 58.07สูงกว่าทุกระดับ และคะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา 2562 สูงกว่าปีการศึกษา 2561=11.46 ขอบคุณครู นักเรียนที่ตั้งใจ ทุ่มเท เสียสละ จนประสบความสำเร็จในวันนี้

ความเห็นถูกปิด