วันนี้ช่างจาก TOT ได้มาติดตั้งสายเน็ตเพื่อใช้บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับสถานศึกษา ของโรงเรียนบ้านพันลำ ในวันที่ 28 เมษายน 2563

ความเห็นถูกปิด