ด้วยโรงเรียนบ้านพันลำ ตั้งโครงการสร้างประตูโรงเรียนเพื่อความปลอดภัยของน้องหนู มีวัตถุประสงค์เพื่อขอความอนุเคราะห์ไปยังศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านพันลำ และผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของเด็กนักเรียน ให้การสนับสนุน เงิน หรือวัสดุอุปกรณ์ ในการก่อสร้าง ตามกำลังศรัทธา ตอนนี้โรงเรียนบ้านพันลำได้สร้างเสร็จเรียบร้อยเเล้ว ณ วันที่ 27 เม.ย.63 โรงเรียนบ้านพันลำ

ความเห็นถูกปิด