พัฒนาโรงเรียนช่วงปิดภาคเรียน

วันที่ 21-25 เม.ย. 2563 ทางโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรงทำการพัฒนาเป็นจุดๆ เราจะทำไปเรื่อยๆ

ความเห็นถูกปิด