การจัดสร้างสนามเด็กเล่น “1 ศตวรรษ” โรงเรียนบ้านจาน

ด้วยโรงเรียนบ้านจานได้จัดสร้างวัตถุมงคลหลวงปู่หมุน ฐิตสีโล ขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกเนื่องในวันครบรอบการก่อตั้งโรงเรียนบ้านจาน 100 ปี ในวันที่ 1 มีนาคม 2563 เพื่อนำรายได้มาจัดสร้างสนามเด็กเล่นให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านจานนั้น บัดนี้ทางคณะกรรมการสถานศึกษา ที่ปรึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ดำเนินการจัดสร้างสนามเด็กเล่น “1 ศตวรรษ” เป็นที่เรียบ้อยแล้ว จึงขอขอบคุณมูลนิธิศิษย์หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล, ชมรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพเมืองดอกจาน, ศรีสุภาฟาร์มบ้านจาน, ศิษย์เก่าทุกรุ่น และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนด้วยแรงกาย แรงใจ แรงทรัพย์ และได้เช่าบูชาวัตถุมงคลหลวงปู่หมุน ฐิตสีโล รุ่น”1 ศตวรรษโรงเรียนบ้านจาน” ทางคณะผู้ดำเนินการจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ และขอบารมีหลวงปู่หมุน ฐิตสีโล ประทานพรให้กับผู้มีส่วนช่วยสนับสนุนในครั้งนี้ ประสบความสำเร็จทุกสิ่งที่ใจพึงปรารถนา ก้าวหน้าในกิจที่ทำ นำความเจริญต่อตนเอง ครอบครัว และญาติมิตรทุกท่านเทอญ

ความเห็นถูกปิด