โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวานและ ชมรมกู้ชีพหลักเมืองกันทรารมย์ช่วยกันป้องกัน ยับยั้งไม่ให้เชื้อไวรัสโควิด-19 ได้แพร่ระบาด ในหน่วยงานและชุมชน


เมื่อวันอังคารที่ 7 เมษายน 2563 ชมรมกู้ชีพหลักเมืองกันทรารมย์ ได้ให้ความอนุเคราะห์ส่งเจ้าหน้าที่ชมรม พร้อมอุปกรณ์ เข้ามาฉีดพ่นฆ่าเชื้อบริเวณโรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน ต.โนนสัง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ พร้อมทั้งบริเวณวัด ศาลากลางบ้าน ถนนในชุมชน ที่สาธารณะ และบริเวณ ที่อาจเป็นแหล่งสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อไวรัส โควิด-19 ซึ่งเป็นการป้องกัน ยับยั้งไม่ให้เชื้อไวรัสโควิด-19 ได้แพร่ระบาด ในหน่วยงานและชุมชนได้ระดับหนึ่ง หลังจากที่ทุกคนให้ความร่วมมือ เพื่อตัวเอง ครอบครัว ประเทศชาติ โดยการอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ทั้งนี้ทางโรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวานขอขอบคุณทางชมรมกู้ชีพหลักเมืองกันทรารมย์เป็นอย่างมากที่ได้ให้ความอนุเคราะห์

ความเห็นถูกปิด