การอยู่เวรยาม

ครูเวรในแต่ละวัน ทั้งเวรกลางวันและเวรกลางคืน ปฏิบัติหน้าที่เวรกันอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อโรงเรียน

ความเห็นถูกปิด