ประชุมปิดภาคเรียน

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี กำหนดประชุมครูเพื่อวางแผนการทำงานในหลายๆ เรื่อง วางแผนการปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยในช่วงสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 รวมถึงการได้พบปะกับนักเรียนชั้น ม.3 ที่จบการศึกษา และได้มอบดอกไม้ให้กับนักเรียนเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักเรียน และที่สำคัญโรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี นำโดย นายพัฒนศักดิ์ บางใบ ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ส่งกำลังใจไปยังคณะหมอ พยาบาล สาธารณสุขทั่วทั้งประเทศ ให้สู้กับการปฏิบัติหน้าที่ทุ่มเทเพื่อรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี ขอส่งกำใจให้นะครับ

ความเห็นถูกปิด