ความสำเร็จ

ความภูมิใจและความสำเร็จของเราชาวเจ้าทุ่ง ลำดับที่ 1 ของเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ศก.1 ที่มีผลการพัฒนาในการสอบโอเน็ต ม.3 ปีการศึกษา 2562 ลำดับที่ 3 ของ สพป.ศก.1 ในการสอบโอเน็ต ม.3 ปีการศึกษา 2562 ลำดับที่ 1 ของกลุ่ม.ceo วังหิน 1 ในระดับ ม.3 ลำดับที่ 3 ของกลุ่ม ceo วังหิน 1 ในระดับ ป.6

ความเห็นถูกปิด