ติดตามผลโคกหนองนาโมเดล

วันที่ 28 มี.ค. 2563 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง ครูเวรและนักการ จะต้องดูแลจุลินทรีย์ สังเคราะห์แสงและรดน้ำพืชผักที่ปลูกไว้

ความเห็นถูกปิด