ประเมินครูผูู้ช่วย

วันที่ 25 มี.ค. 2563 นางกรรณิกา ขุขันธิน ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สพป.ศรีสะเกษเขต 1 ได้ออกประเมินครูผูู้ช่วย คือ นางสาว เบ็ญจมาภรณ์ ศรีชมภู ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรงและคณะครูต้อนรับผู้ประเมินด้วยความยินดียิ่งและขอขอบคุณ

ความเห็นถูกปิด