กิจกรรมเครือข่าย

18/03/2563 นางพัทธนันท์ วรโพด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง ร่วมกับผู้บริหารกลุ่มธาตุ-ทุ่งสว่าง ให้กำลังใจ ผู้อำนวยการบ้านลิงไอ ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

ความเห็นถูกปิด