โควิท-19

17/03/2563 นางพัทธนันท์ วรโพด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง ให้ความรู้นักเรียน เกี่ยวกับโควิท 19 ก่อนจะปิดภาคเรียนให้กับนักเรียน

ความเห็นถูกปิด