กิจกรรมเครือข่าย

16/03/2563 นางพัทธนันท์ วรโ(พด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง ร่วมกับผู้บริหาร กลุ่มธาตุ-ทุ่งสว่าง มาให้กำลังใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฌานนสำฌรงหนองหมากแซว และผู้อำนวยการบ้านหนองกันจอ ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาเจ้า

ความเห็นถูกปิด