ประชุมวางแผนงาน ปีการศึกษา 2563

วันที่ 23 มี.ค. 2563 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาประชุมวางแผนงาน ปีการศึกษา 2563

ความเห็นถูกปิด