เตรียมรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาในรอบ 1 ปี ในวันที่ 17 มีนาคม 63 ณ โรงเรียนบ้านพันลำ

ความเห็นถูกปิด