แสดงงานเทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2563 โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแสดงงานเทศกาลดอกลำดวนบาน  สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทศรีสะเกษ ณ  สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ 

ความเห็นถูกปิด