กิจกรรมขวัญกำลังใจ

14/03/2563 นำคณะครูร่วมฟังสวดพระอภิธรรม งานศพคุณยายสังวิลล์ วงศ์จอม คณยายครูวนัสสุดา ที่บ้านเพียมาตร อ.ราษีไศล เพื่อเป็นกำลังใจให้กับครู

ความเห็นถูกปิด