ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

วันที่ 9 มีนาคม 2563 โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี ขอขอบคุณท่าน ผอ.ตะวันฉาย ธนาเดชาไพฑูรย์ ,ผอ.สุเทศ บุญเย็น ,ผอ.ศิรินทิพย์วรา แสงม่วง ที่มาตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูโรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี #ขอขอบพระคุณอย่างสูงยิ่ง

ความเห็นถูกปิด