มอบทุนการศึกษาและเลี้ยงอาหารกลางวัน

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี ได้รับความเมตตากรุณาจากท่านผู้ใหญ่ใจดีที่มอบทุนการศึกษาและเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะครูนักเรียน ขอขอบคุณ คุณสมชาย ศุภรัตน์ คุณสมจิตร อินพานิช พร้อมครอบครัว มา ณ โอกาสนี้

ความเห็นถูกปิด