วันนี้เป็นวันจบการศึกษาของนักเรียนชั้น ป.6 เเละอนุบาล นักเรียนโรงเรียนบ้านพันลำ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนบ้านพันลำ ในวันที่ 6 มีนาคม 2563

ความเห็นถูกปิด