การสอบ NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

วันที่ 4 มีนาคม 2563 โรงเรียนบ้านหนองเทาเป็นสนามสอบ NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยมีโรงเรียนในกลุ่มตำบลเมืองน้อย 1.โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข 2.โรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน และ3.โรงเรียนบ้านหนองเทา นำโดย นายกรวัฒนา นาคา ประธานศูนย์สอบในครั้งนี้

ความเห็นถูกปิด