หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ให้บริการอุดฟัน เคลือบหลุมร่องฟัน

วันที่ 3 มีนาคม 2563 โรงเรียนบ้านหัวหนองนารี นำโดยนายพัฒนศักดิ์ บางใบ และคณะครู ได้ต้อนรับหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ให้บริการอุดฟัน เคลือบหลุมร่องฟัน จากเจ้าหน้าที่ทันตกรรมสาธารณสุขจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนคูณ และจากโรงพยาบาลวังหิน ที่ได้บริการอุดฟัน และเคลือบหลุมร่องฟันให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาล 3 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ความเห็นถูกปิด