การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 คณะกรรมการประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย นำโดย นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง ประธานคณะกรรมการ นางพัศสินี ภักดีสมัยวงศ์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญชำนาญการพิเศษ สพป.ศรีสะเกษ เขต1 และนางศิริรัตน์ บุญฉลียว ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง กรรมการ ประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนางสาวสิรภัทร ยิ่งยง ครูผู้ช่วย รอบที่ 1 ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน